Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Považská 2, Nové Zámky 940 14
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36545317
Web:  https://www.arrivanz.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Zabezpečovanie prevádzky na prímestských, diaľkových a medzinárodných autobusových linkách.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Integrovaný prestupný bod - časť autobusová stanica Nové Zámky z IROP.
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)