All Market Actors

Information

Registered Address: Pod Hôrkami 348/20 976 96 Medzibrod
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  47607467
Web:  https://
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

General Overview

Programovanie softvéru a poradenstvo

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A