All Market Actors

Information

Registered Address: Piaristická 2, Nitra 94901
Slovensko
Legal Form:  Záujmové združenie právnických osôb
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  50102265
Web:  https://www.bioeconomy.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Záujmové združenie právnických osôb s cieľom je podporovať inovácie v oblasti biohospodárstva najmä prostredníctvom prepájania inovatívnych podnikov s vedecko-výskumnými organizáciami.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A