Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Piaristická 2, Nitra 94901
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  50102265
Web:  https://www.bioeconomy.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Záujmové združenie právnických osôb s cieľom je podporovať inovácie v oblasti biohospodárstva najmä prostredníctvom prepájania inovatívnych podnikov s vedecko-výskumnými organizáciami.

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A