All Market Actors

Information

Registered Address: Ciglianska cesta 3C, Prievidza 971 01
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36332151
Web:  https://www.boz.sk
SK NACE:  Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. [74900]

General Overview

Spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku v automobilovom priemysle.

Smart Mobility Activities

Spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku v automobilovom priemysle.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A