Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ciglianska cesta 3C, Prievidza 971 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36332151
Web:  https://www.boz.sk
SK NACE:  Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. [74900]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku v automobilovom priemysle.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku v automobilovom priemysle.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A