All Market Actors

Information

Registered Address: Sabinovská 16, Bratislava 820 05
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  35949473
Web:  https://www.bid.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

General Overview

Zabezpečovanie úloh a úkonov pri realizácii projektu integrovanej dopravy.

Smart Mobility Activities

Koordinácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
Use case:  Žiadne
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná