Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Sabinovská 16, Bratislava 820 05
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  35949473
Web:  https://www.bid.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

Všeobecná charakteristika

Zabezpečovanie úloh a úkonov pri realizácii projektu integrovanej dopravy.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Koordinácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná