All Market Actors

Information

Registered Address: Martinská 1951/56, 82105 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42166713
Web:  http://www.ceptem.sk/index.html
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

General Overview

Prevádzkovanie portálu na podporu nezamestnaných občanov vo vyhľadávaní voľných pracovných miest v SR a Maďarsku

Smart Mobility Activities

Úspešný partner projektu Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elektrickým pohonom novej generácie žiadateľa DSSI, a.s. z OPVaI
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Autonómna mobilita
Transport subject:  Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)