Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Martinská 1951/56, 82105 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42166713
Web:  http://www.ceptem.sk/index.html
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovanie portálu na podporu nezamestnaných občanov vo vyhľadávaní voľných pracovných miest v SR a Maďarsku

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný partner projektu Autonómne, inteligentné, robotické vozidlá s elektrickým pohonom novej generácie žiadateľa DSSI, a.s. z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)