All Market Actors

Information

Registered Address: Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Príspevková organizácia
Sector:  Public/Governmental Sector
Registration number:  00151882
Web:  https://www.cvtisr.sk
SK NACE:  Činnosti knižníc a archívov [91010]

General Overview

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A