Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Príspevková organizácia
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00151882
Web:  https://www.cvtisr.sk
SK NACE:  Činnosti knižníc a archívov [91010]

Všeobecná charakteristika

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A