All Market Actors

Information

Registered Address: Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  35810408
Web:  https://www.cnc.sk
SK NACE:  Ostatné informačné služby i. n. [63990]

General Overview

Služby a riešenia v oblasti info-komunikačných riešení, systémovej integrácie, networkingu LAN/WAN/MAN, bezpečnosti, Cloud computingu a hostingu. Návrh a prevádzka infraštruktúrnych riešení.

Smart Mobility Activities

Neúspešný partner projektu Inteligentná doprava pre 21. storočie žiadateľa Molpír, s.r.o. z OPVaI
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A