Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35810408
Web:  https://www.cnc.sk
SK NACE:  Ostatné informačné služby i. n. [63990]

Všeobecná charakteristika

Služby a riešenia v oblasti info-komunikačných riešení, systémovej integrácie, networkingu LAN/WAN/MAN, bezpečnosti, Cloud computingu a hostingu. Návrh a prevádzka infraštruktúrnych riešení.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný partner projektu Inteligentná doprava pre 21. storočie žiadateľa Molpír, s.r.o. z OPVaI
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A