All Market Actors

Information

Registered Address: Priemyselná 6, Košice 042 45
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  31651402
Web:  https://www.iske.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

General Overview

Dodávky inžinierskych, dopravných, vodohospodárskych, priemyselných a energetických stavieb.

Smart Mobility Activities

líder v dopravnej infraštruktúre, v súčasnosti poskytuje aj riešenia v oblasti road safety, smart riešenia, ktoré súvisia so smart mobilitou v širšom kontexte smart city
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A