Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Priemyselná 6, Košice 042 45
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31651402
Web:  https://www.iske.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

Všeobecná charakteristika

Dodávky inžinierskych, dopravných, vodohospodárskych, priemyselných a energetických stavieb.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

líder v dopravnej infraštruktúre, v súčasnosti poskytuje aj riešenia v oblasti road safety, smart riešenia, ktoré súvisia so smart mobilitou v širšom kontexte smart city
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A