All Market Actors

Information

Registered Address: Omská 14 040 01 Košice
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  45684901
Web:  https://www.ctrl1.eu
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Vývoj a nasadzovanie elektronických zariadení do oblasti kyber-fyzikálnych systémov so zameraním na riadenie.

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)