Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Omská 14 040 01 Košice
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45684901
Web:  https://www.ctrl1.eu
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a nasadzovanie elektronických zariadení do oblasti kyber-fyzikálnych systémov so zameraním na riadenie.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)