All Market Actors

Information

Registered Address: Ľudovíta Vaníčka 2722/5 905 01 Senica
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  52263100
Web:  https://
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

General Overview

Poradenstvo týkajúce sa počítačov

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A