All Market Actors

Information

Registered Address: Čajkovského 26 917 08 Trnava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  52391442
Web:  http://dodosolutions.com/
SK NACE:  Kombinované administratívno-kancelárske činnosti [82110]

General Overview

Spoločnosť zameraná na na rôzne digitálne služby - webový dizajn, branding, grafický dizajn, mobilné aplikácie

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. Žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A