Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Čajkovského 26 917 08 Trnava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  52391442
Web:  http://dodosolutions.com/
SK NACE:  Kombinované administratívno-kancelárske činnosti [82110]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť zameraná na na rôzne digitálne služby - webový dizajn, branding, grafický dizajn, mobilné aplikácie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. Žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A