All Market Actors

Information

Registered Address: Krátka 4 903 01 Senec
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  45401454
Web:  https://www.ecologic.sk
SK NACE:  Ostatné osobné služby i. n. [96090]

General Overview

Ponuka služieb pre spoločnosti a samosprávy s cieľom garantovanej energetickej úspory - od posúdenia možnosti uskutočnenia, cez projektovanie a nastavenie vhodného dodávateľského systému s financovaním až po dozor realizácie a následný monitoring

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A