Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krátka 4 903 01 Senec
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45401454
Web:  https://www.ecologic.sk
SK NACE:  Ostatné osobné služby i. n. [96090]

Všeobecná charakteristika

Ponuka služieb pre spoločnosti a samosprávy s cieľom garantovanej energetickej úspory - od posúdenia možnosti uskutočnenia, cez projektovanie a nastavenie vhodného dodávateľského systému s financovaním až po dozor realizácie a následný monitoring

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A