All Market Actors

Information

Registered Address: Tulipánová 1 903 01 Senec
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  36747262
Web:  http://www.ecoledsolutions.sk/
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

General Overview

Poskytovanie komplexných riešení pre obnovu verejného osvetlenia

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A