Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tulipánová 1 903 01 Senec
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36747262
Web:  http://www.ecoledsolutions.sk/
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

Všeobecná charakteristika

Poskytovanie komplexných riešení pre obnovu verejného osvetlenia

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A