All Market Actors

Information

Registered Address: Štúrova 1 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  51900921
Web:  https://www.ejoin.eu/
SK NACE:  Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení [27120], Reklamné agentúry [73110]

General Overview

Konzorcium podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov. Výroba a prevádzka fotovoltaických a vodných elektrární s celkovou kapacitou viac ako 25MW.

Smart Mobility Activities

Vlastník distribučnej siete el. nabíjacích staníc
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)