Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Štúrova 1 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51900921
Web:  https://www.ejoin.eu/
SK NACE:  Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení [27120], Reklamné agentúry [73110]

Všeobecná charakteristika

Konzorcium podnikajúce v oblasti obnoviteľných zdrojov. Výroba a prevádzka fotovoltaických a vodných elektrární s celkovou kapacitou viac ako 25MW.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vlastník distribučnej siete el. nabíjacích staníc
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)