All Market Actors

Information

Registered Address: Kráľovská 796/43 927 01 Šaľa
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  46331662
Web:  https://www.elmarkplus.com
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210], Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Aplikácia a rozvoj technológií s pozitívnym vplyvom na ekológiu: Bioplynové stanice, invertory pre fotovoltické elektrárne, nabíjacie stanice pre elektromobily

Smart Mobility Activities

Nabíjacie stanice pre elektromobily
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)