Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kráľovská 796/43 927 01 Šaľa
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46331662
Web:  https://www.elmarkplus.com
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210], Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Aplikácia a rozvoj technológií s pozitívnym vplyvom na ekológiu: Bioplynové stanice, invertory pre fotovoltické elektrárne, nabíjacie stanice pre elektromobily

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Nabíjacie stanice pre elektromobily
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)