All Market Actors

Information

Registered Address: Sásovská cesta 14277/16A, 974 11 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Jednoduchá spoločnosť na akcie
Sector:  Private Sector
Registration number:  51961300
Web:  https://www.elmolis.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010], Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

General Overview

Technologická spoločnosť poskytujúca služby IT a riešenia v oblasti dopravy

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Neurčené / N/A