Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Sásovská cesta 14277/16A, 974 11 Banská Bystrica
Slovensko
Právna forma:  Jednoduchá spoločnosť na akcie
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51961300
Web:  https://www.elmolis.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010], Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

Všeobecná charakteristika

Technologická spoločnosť poskytujúca služby IT a riešenia v oblasti dopravy

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Neurčené / N/A