All Market Actors

Information

Registered Address: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava 83106
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  50858106
Web:  http://www.e-o-i.eu/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Vytváranie platforiem na zdieľanie informácií, skúseností a nástrojov na riešenie konkrétnej oblasti verejnej správy. Uplatňovanie najlepších postupov z iných krajín a priemyselných odvetví.

Smart Mobility Activities

Podpora inovátorov a vývoj inovácií
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A