Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava 83106
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  50858106
Web:  http://www.e-o-i.eu/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Vytváranie platforiem na zdieľanie informácií, skúseností a nástrojov na riešenie konkrétnej oblasti verejnej správy. Uplatňovanie najlepších postupov z iných krajín a priemyselných odvetví.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Podpora inovátorov a vývoj inovácií
Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A