All Market Actors

Information

Registered Address: Areál Duslo a.s. , 927 03 Šaľa
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31103669
Web:  https://www.expro.sk
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121]

General Overview

Expro je spoločnosť, ktorá je zameraná na projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť.

Smart Mobility Activities

Pre zabezpečenie spracovania projektov stavieb disponuje EXPRO vlastnými pracovníkmi vo všetkých kľúčových projektových špecializáciách: strojnotechnologickej, stavebnej (vrátane statiky stavieb), elektro systém riadenia, protipožiarne zabezpečenie stavieb, špecialista pre EIA a legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia.
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A