Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Areál Duslo a.s. , 927 03 Šaľa
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31103669
Web:  https://www.expro.sk
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121]

Všeobecná charakteristika

Expro je spoločnosť, ktorá je zameraná na projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Pre zabezpečenie spracovania projektov stavieb disponuje EXPRO vlastnými pracovníkmi vo všetkých kľúčových projektových špecializáciách: strojnotechnologickej, stavebnej (vrátane statiky stavieb), elektro systém riadenia, protipožiarne zabezpečenie stavieb, špecialista pre EIA a legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia.
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A