All Market Actors

Information

Registered Address: Južná trieda 6, 040 01 Košice
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  35883375
Web:  https://www.fpt.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Rozvoj, údržba a prevádzka aplikačného softvéru

Smart Mobility Activities

Vývoj platformy nazvanej ICON - platforma na kompletnú správu nabíjacích staníc. Pokrýva všetky procesy ako aj všetkých účastníkov vstupujúcich do interakcii v súvislosti s nabíjaním elektromobilov.
Use case:  Mestské križovatky
Iné
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)