Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Južná trieda 6, 040 01 Košice
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35883375
Web:  https://www.fpt.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Rozvoj, údržba a prevádzka aplikačného softvéru

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vývoj platformy nazvanej ICON - platforma na kompletnú správu nabíjacích staníc. Pokrýva všetky procesy ako aj všetkých účastníkov vstupujúcich do interakcii v súvislosti s nabíjaním elektromobilov.
Prípad použitia (Use case):  Mestské križovatky
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)