All Market Actors

Information

Registered Address: Bratislava 851 04 Blagoevova 28
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  45473099
Web:  https://www.framer.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

General Overview

Vývoj a dizajn web aplikácií, digitálny marketing

Smart Mobility Activities

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A