Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bratislava 851 04 Blagoevova 28
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45473099
Web:  https://www.framer.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090], Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a dizajn web aplikácií, digitálny marketing

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019)
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A