All Market Actors

Information

Registered Address: Tomášikova 10/E 821 03 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31422969
Web:  https://www.geoconsult.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

General Overview

Inžinierska, projektová a konzultačná činnosť so zameraním na dopravné stavby. Odborné posudky a geologický prieskum.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)