Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tomášikova 10/E 821 03 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31422969
Web:  https://www.geoconsult.sk
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

Všeobecná charakteristika

Inžinierska, projektová a konzultačná činnosť so zameraním na dopravné stavby. Odborné posudky a geologický prieskum.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)