All Market Actors

Information

Registered Address: Framborská 58, 010 01 Žilina
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  36407275
Web:  https://www.globesy.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

General Overview

Spoločnosť ponúkajúca IT riešenia a služby

Smart Mobility Activities

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A