Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Framborská 58, 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36407275
Web:  https://www.globesy.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť ponúkajúca IT riešenia a služby

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A