All Market Actors

Information

Registered Address: Tavarikova osada 39, Bratislava 841 02
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31356273
Web:  https://www.hmh.sk
SK NACE:  Výroba elektronických komponentov [26110]

General Overview

Riadiace, zabezpečovacie, registračné a indikačné systémy pre železničnú dopravu

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Transport subject:  Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)