Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Tavarikova osada 39, Bratislava 841 02
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31356273
Web:  https://www.hmh.sk
SK NACE:  Výroba elektronických komponentov [26110]

Všeobecná charakteristika

Riadiace, zabezpečovacie, registračné a indikačné systémy pre železničnú dopravu

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)