All Market Actors

Information

Registered Address: Krasovského 14, Bratislava 851 01
Slovensko
Legal Form:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sector:  Private Sector
Registration number:  31337147
Web:  https://www.ibm.com
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

General Overview

Dodávky výpočtovej techniky, outsourcingové, sieťové a bezpečnostné služby. Organizovanie školení a kurzov.

Role in the Smart Mobility Ecosystem: Prierezové funkcie
Transport subject:  Neurčené / N/A
Transport mode:  Neurčené / N/A