Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krasovského 14, Bratislava 851 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31337147
Web:  https://www.ibm.com
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

Všeobecná charakteristika

Dodávky výpočtovej techniky, outsourcingové, sieťové a bezpečnostné služby. Organizovanie školení a kurzov.

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A