All Market Actors

Information

Registered Address: Elektrárenská 12428 831 04 Bratislava
Slovensko
Legal Form:  Akciová spoločnosť
Sector:  Private Sector
Registration number:  35968915
Web:  https://www.ift.sk
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121]

General Overview

Projekčná činnosť, komplexné dodávky technológií pre napäťové hladiny VVN,VN,NN, ich nasadenie, uvedenie do prevádzky, následný servis, údržba a odborné prehliadky

Smart Mobility Activities

Komplexné služby v oblasti naíjacích staníc - výroba, montáž, kompletizácia, inštalácia, servis
Role in the Smart Mobility Ecosystem: E-Mobility
Transport subject:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)