Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Elektrárenská 12428 831 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35968915
Web:  https://www.ift.sk
SK NACE:  Inžinierske činnosti a poradenstvo [71121]

Všeobecná charakteristika

Projekčná činnosť, komplexné dodávky technológií pre napäťové hladiny VVN,VN,NN, ich nasadenie, uvedenie do prevádzky, následný servis, údržba a odborné prehliadky

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Komplexné služby v oblasti naíjacích staníc - výroba, montáž, kompletizácia, inštalácia, servis
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)