All Market Actors

Information

Registered Address: Skuteckého 115/1, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Legal Form:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sector:  Non-profit Sector/Civil Society and Media
Registration number:  42316685
Web:  http://www.verejnadoprava.sk/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

General Overview

Organizácia s cieľom efektívnejšej spolupráce medzi subjektami verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcovia samotných dopravcov, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v obore

Smart Mobility Activities

Organizácia s cieľom efektívnejšej spolupráce medzi subjektami verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcovia samotných dopravcov, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v obore
Role in the Smart Mobility Ecosystem: Technológia vozidla
Rozvoj a podpora
Transport subject:  Osobná hromadná
Transport mode:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná